pl  |  en

Własne php.ini

Aby korzystać z własnego php.ini skopiuj systemowy plik do własnego katalogu domowego

cp -a /etc/php-5.4/php.ini /home/TwójLogin/www/

a w pliku

/home/TwójLogin/etc/apache/httpd.conf

odkomentuj tę linię

#PHPIniDir "php.ini"

podając nową ścieżkę do pliku

PHPIniDir "/home/TwójLogin/www/php.ini"

i zrestartuj Apache poleceniem

appctl restart apache

We własnym php.ini możesz zmieniać ustawienia, których potrzebujesz.