pl  |  en

Starsze wersje Railsów

Uruchomienie innej wersji Railsów niż ta, którą domyślnie instalujemy jest możliwe, ale musisz ją zainstalować na własną rękę w RVMie. Po zalogowaniu się do shella przejdź do katalogu aplikacji i przełącz się do gemsetu aplikacji

rmv gemset use nazwa_aplikacji

Poleceniem

gem list

sprawdzisz zainstalowane gemy. Odinstaluj zainstalowane przez nas Railsy oraz Racka

gem uninstall nazwa_gema

a zainstaluj własne wersje

gem install rails -v wersja

Uwaga: Odinstalowanie nowszej wersji Racka jest bardzo ważne – Unicorn, który tak, jak Railsy ma Racka w zależnościach, załaduje najnowszą wersję, ale Railsy chcą działać tylko z konkretną wersją i z nowszą się nie uruchomią.

Po zmianach zrestartuj aplikację poleceniem

appctl restart nazwa_aplikacji