pl  |  en

Ruby on Rails

Przeczytaj też artykuł Zmiany pomiędzy platformami, gdzie znajdują się informacje niezwiązane z konkretnym typem aplikacji.

Wirtualne środowiska

Aplikacje instalowane przez autoinstalator mają skonfigurowanego RVMa i swój własny gemset. W shellu, po wejściu do katalogu aplikacji automatycznie powinna ustawić się odpowiednia wersja Ruby oraz gemset danej aplikacji.

Na MT 1.0 nie było obowiązku używania wirtualnych środowisk, przez co było wiele problemów z kompatybilnością gemów pomiędzy aplikacjami.

Unicorn

Wszystkie aplikacje uruchamiane są przez Unicorna. W panelu nie ma ustawiania liczby procesów, jak to było wcześniej. Jeżeli będzie potrzebne przywrócenie tej funkcjonalności to wprowadzimy taką zmianę. Prosimy o zgłoszenia na admin@megiteam.pl.

Liczbę procesów można zwiększać z shella przez wbudowane mechanizmy unicorna

kill -SIGTTIN PID_mastera

Będzie to działać do restartu aplikacji.

Tryb uruchomienia

Aplikacja może działać w trybie produkcyjnym, developerskim lub samodzielnie zdefiniowanym. Ustawia się to w panelu w szczegółach aplikacji. Wcześniej to ustawienie należało wykonać w shellu przez zmienną środowiskową RAILS_ENV.

Uwaga: Wyklikanie trybu w panelu nie powoduje ustawienia RAILS_ENV w shellu. Przy operacjach w shellu (np. rake db:migrate) będzie konieczne ustawienie jej samodzielnie

RAILS_ENV=production rake db:migrate

Zmienne środowiskowe

Dowolne zmienne środowiskowe można ustawiać w pliku .environment w katalogu aplikacji. Te ustawienia są ładowane przy starcie aplikacji, nie są ładowane w shellu.

Bazy danych

Dla aplikacji zakładanych przez panel (opcja „stwórz na serwerze”) baza danych jest konfigurowana automatycznie. Plik conf/database.yml zawiera kod, który wczytuje dane dostępowe do bazy ze środowiska. Dzięki temu można trzymać ten plik w repo, upublicznić bez obaw o wyciek danych do bazy, a także zmieniać hasło do bazy przez panel bez konieczności aktualizacji w konfiguracji aplikacji.

Można też korzystać z tradycyjnej konfiguracji. Trzeba usunąć nasz kod z database.yml i wstawić tam dane dostępowe do bazy. Można je znaleźć w szczegółach bazy w panelu.

Repozytorium gita

Przy zakładaniu aplikacji przez panel domyślnie zakładamy dla niej również repo gita. Push do tego repo spowoduje uaktualnienie katalogu z którego uruchomiona jest aplikacja i jej restart.

Wspierane wersje

Przez panel można założyć aplikację Rails 4.0.0 i 3.2 na Ruby 1.9.3 i 2.0.0. Dowolne wersje Ruby i Railsów można zainstalować samodzielnie w RVMie.