pl  |  en

Pliki statyczne

Domyślnie pliki statyczne aplikacji Django serwowane są z URLa

/static

i katalogu static w katalogu projektu. **Jeżeli chcesz, aby były serwowane z innego URLa np. /media dodaj aplikację typu „strona statyczna” jako adres podając

serwis.megiteam.pl/media

i kierując ją na katalog z plikami statycznymi.** Dzięki temu możesz serwować pliki statycznie spod dowolnego URLa i z dowolnego katalogu.

Jeżeli katalog static masz w innym miejscu to również możesz dodać aplikację typu „strona statyczna” pod adresem

serwis.megiteam.pl/static

z własną ścieżką do plików. To nadpisze nasze ustawienie dla /static/