Języki programowania i frameworki

Wspierane wersje: dowolna.
W autoinstalatorze możesz wybrać Ruby 2.3.3 lub 2.4.0, Ruby on Rails 4.2 i 5.0.
Dowolną inną w każdym momencie możesz zainstalować samodzielnie na swoim serwerze.
Wszystkie aplikacje uruchamiamy za pomocą RVMa i gemsetów – masz nad nimi pełną kontrolę. Zobacz jak zainstalować inne wersje. Aplikacje uruchamiane są przez Unicorna, przed nim stoi Nginx jako serwer plików statycznych.
Każda aplikacja uruchomiona z autoinstalatora ma automatycznie skonfigurowaną bazę danych przez środowisko (zobacz plik database.yml). Ma także założone repozytorium gita w obrębie serwera. Możesz ją także podpiąć do innego repo np. na Githubie czy Bitbuckecie.
Hosting Ruby on Rails
Wspierane wersje: dowolna
W autoinstalatorze możesz wybrać Pythona 2.7 i 3.5, Django 1.8 i 1.10. Dowolna inną wersję zainstalujesz samodzielnie w obrębie konta. Aplikacje uruchamiamy w virtualenvie do którego masz pełny dostęp.
Aplikacje uruchamiane są za pomocą Gunicorna przed którym stoi Nginx jako serwer plików statycznych.
Każda aplikacja uruchomiona z autoinstalatora ma automatycznie skonfigurowaną bazę danych (zobacz settings.py). Ma także założone repozytorium gita w obrębie serwera. Możesz ją także podpiąć do innego repo np. na Githubie czy Bitbuckecie (W dziale Pomoc dowiesz się jak to zrobić).
Hosting Django
Wspieramy inne webowe aplikacje WSGI. Aplikacje uruchamiane są w virtualenvie. Jako serwera aplikacji używamy Gunicorna. Więcej informacji o uruchamianiu takich aplikacji w pomocy.
Hosting WSGI

Wspierane wersje: 5.6, 7.0 (domyślne) i 7.1.
Można u nas korzystać m.in. z Composera i Phalcona 3. Indywidualnie możemy dodawać potrzebne rozszerzenia. Każdy klient ma możliwość korzystania z własnego php.ini i dostosowania ustawień do swoich potrzeb.
Hosting PHP
Możesz u nas uruchamiać aplikacje oparte o Node.js (domyślnie 6.10, możemy zainstalować inne wersje). Websockety wspieramy standardowo. Każde konto ma dostęp do npma i możliwość samodzielnej instalacji modułów. Możesz korzystać z dowolnego frameworka.
Hosting Node.js
Obydwa języki możemy doinstalować na życzenie. Aplikacje nie są uruchamiane przez panel ale możesz skorzystać z Nginxa jako proxy do swoich aplikacji. Proxy dodaje się w panelu administracyjnym ->link Możesz korzystać z Elasticsearcha, Sorla i innych javowych aplikacji.
Hosting Java Go
Domyślnie nie jest jeszcze zainstalowane, ale jesteśmy w stanie od ręki dorzucić. Z sukcesem testowaliśmy uruchomienie aplikacji.
Hosting .NET dotnet Mono

Serwery WWW i serwery aplikacji

Jest u nas serwerem aplikacji dla PHP (mod_php). Aplikacje PHP uruchamiane są przez Apache uruchomionego na prawach użytkownika. Przed nim stoi Nginx jako serwer plików statycznych. W takiej konfiguracji odciążamy Apache od zbędnych żądań a wciąż mamy obsługę .htaccess i mod_rewrite.

Wszystkie aplikacje oparte o Ruby uruchamiamy przez Unicorna uruchomionego na prawach użytkownika. Jest dostęp do samodzielnego restartu aplikacji.
Wszystkie aplikacje oparte o WSGI uruchamiamy przez Gunicorna uruchomionego na prawach użytkownika. Jest dostęp do samodzielnego restartu aplikacji.
można zainstalować samodzielnie i wystawić przez proxy konfigurowane w panelu.

Dodatkowe aplikacje

Możemy doinstalować.
Są dostępne na naszej platformie i uruchamiane przez panel administracyjny (opcja „dodatki” w menu). Uruchamiane są na prawach użytkownika i jest do nich pełny dostęp.

Jest dostępne z poziomu panelu administracyjnego. Uruchamia się je dla konkretnej pythonowej aplikacji w jej virtualenvie.

Bazy SQL

Serwery baz założone są w obrębie VPSa. Jest możliwość dostosowania konfiguracji pod klienta.
MySQL Percona– wersja 5.7.
PostgreSQL – wersja 9.6.

Nie limitujemy liczby baz. Wszystkie bazy dostępne są zarówno tradycyjnie (połączenie po tcp na host i port), jak i przez środowisko → link

Inne cechy środowiska

Jest standardowo dla wszystkich typów serwerów. Każde konto (w naszej terminologii serwis) założone na serwerze ma dostęp do shella. Dzięki temu można restartować aplikacje, instalowac dodatkowe moduły, w łatwy sposób przeglądać logi, edytować crona czy uruchamiać dodatkowe aplikacje poza panelem.
Domyślnie wspieramy Gita tzn. aplikacje zakładane przez panel mają automatycznie zakładane też repozytoria Gita. Na serwerze jest też klient SVNa, natomiast Mercuriala można w prosty sposób zainstalować w virtualenvie.
Zadania można dodawać przez panel, przy czym częstość wykonywania zadań jest narzucona przez interfejs. Z pełnych możliwości crona można korzystać dodając zadania z shella (crontab -e)
Wspieramy Let’s Encrypt. Certyfikaty generują się automatycznie po zapisaniu formularza domen w serwisie. Odnawiane są również automatycznie. Nie limitujemy liczby certyfikatów na serwerze – generujemy dla każdej domeny.