pl  |  en

rbenv

Instalacja rbenv

$ git clone git://github.com/sstephenson/rbenv.git .rbenv

Do ~/.environment dodajemy

PATH=$HOME/.rbenv/bin:

eval "$(rbenv init -)"

$ source .bashrc

Instalujemy ruby-build, żeby za nas kompilowało wersja Ruby

$ git clone git://github.com/sstephenson/ruby-build.git
$ cd ruby-build
$ export PREFIX=/home/rbenv/www/.rbenv/; ./install.sh

$ rbenv install
pokaże jakie są dostępne wersje do instalacji

$ rbenv install 1.8.7-p352
zainstaluje wybraną wersję

$ rbenv rehash

Instalacja gemsetów

$ mkdir -p ~/.rbenv/plugins
$ cd ~/.rbenv/plugins
$ git clone git://github.com/jamis/rbenv-gemset.git